• Styre

  Styre

   

  Nils Kloumann Selte - Styreleder

  Nina Camilla Hagen Sørli - Styremedlem

  Carl Erik Hagen - Styremedlem

  Antoni Fadnes - Styremedlem

  Tom Andre Ekenes - Ansattrepresentant

  Hildegunn Bjerknes - Ansattrepresentant

  Stein Erik Hagen - Varamedlem

  Caroline Marie Hagen Kjos - Varamedlem