Prosjekt Peru

Prosjekt Peru

Komplett Group innledet i 2008 et samarbeid med Prosjekt Peru. Prosjekt Peru driver et barnhjem for 30 gatebarn i Monsèfu, samt tilbyr undervisning for 200 barn fra nærliggende slumområder.

Prosjektet ble startet etter borgerkrigen i Peru (1980 - 1994) hvor mer enn 15 000 barn ble foreldreløse. Komplett ønsker å være med på å gi disse barna en framtid.

Komplett Group og ansatte bidrar med økonomisk støtte for å sikre den daglige driften av barnehjem og skole, samt støtte til prosjekter. Dette gir barna en sikkerhet om at de får bo under trygge forhold og ta del i moderne kunnskap for en bedre framtid.

All støtte vi bidrar med går i sin helhet til arbeidet for barna. Ønsker du å gi din støtte, er prosjektets kontonummer i DNB: 7143.11.45817.

Sammen gjør vi en forskjell!

Tilbake...