• Ole Vinje

  Ole Vinje

  Konsernsjef
  Ole Vinje har vært konsernsjef i Komplett Group siden 2007. Før dette var han konsernsjef i Torp Computing Group. Vinje er utdannet Handelsøkonom fra Handelsakademiet og har 30 års erfaring fra   IT-bransjen. Vinje har hatt flere ledende stillinger i blant annet IBM, Lantec, Ark/Getronic og Itegra.

 • Geir Olav Ryntveit

  Geir Olav Ryntveit

  Finansdirektør
  Geir Olav Ryntveit finansdirektør i Komplett Group fra 1. april 2017. Før dette var han ansatt i PwCs rådgivningsvirksomhet i Vestfold. Geir Olav har mange års erfaring fra lederstillinger i ulike mellomstore og store industrivirksomheter, hvor han har arbeidet innenfor områder som økonomi/finans, forretningsutvikling, strategi og marked. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har i tillegg grunnfag i Sammenliknende Politikk fra Universitetet i Bergen.

 • Jostein Tuhus Sørli

  Jostein Tuhus Sørli

  Utviklingsdirektør
  Jostein Tuhus Sørli har vært utviklingsdirektør i Komplett siden 2013. Han kommer fra stillingen som konsulentsjef i Visma Retail. Før dette hadde han 12 års fartstid i Coop innenfor ulike roller. Sørli er utdannet adjunkt innenfor merkantile fag. Det har gitt han 20 års erfaring i arbeid med forretningsprosesser og IT-støtte.

 • Ingebjørg Tollnes

  Ingebjørg Tollnes

  Kommunikasjonsdirektør
  Ingebjørg Tollnes har vært kommunikasjonsdirektør i Komplett Group siden 2007. Før dette arbeidet hun som markedssjef i Torp Computing Group (Itegra og MPX.no), og som markedssjef i Color Line. Tollnes har utdannelse fra Norsk Hotellhøyskole.

 • Pål Vindegg

  Pål Vindegg

  Direktør
  Pål Vindegg startet i Komplett i 2003 og har ansvar for styring og gjennomføring av konsernets utviklingsprosjekter. Vindegg har bachelor i elektronikk fra Gjøvik ingeniørhøyskole, og har siden han kom til Komplett hatt ansvar for drift og utvikling av logistikk og IT-systemer. Han har erfaring fra ledende stillinger i bl.a. Norsk Data, NIT, Adelsten og Kappahl.

 • Live Haukvik

  Live Haukvik

  Chief Operating Officer (COO)
  Live Haukvik er COO i Komplett fra  2017. Fra 2012 til 2017 har hun vært CFO i Komplett Group. Hun har lang erfaring som leder på direktørnivå har arbeidet som CEO og CFO i norske, børsnoterte selskaper og er et erfaren styremedlem. Live har en master innen finans fra Université de Fribourg, Sveits, og en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

 • Anton Hagberg

  Anton Hagberg

  Direktør Marketplace
  Anton Hagberg har arbeidet i Komplett Group siden 2007 og er kommersiell direktør. Før det hadde han flere ledende stillinger innen salg, innkjøp og logistikk i Torp Computing Group (Itegra og MPX.no), Santech Micro Group og Helly Hansen. Anton Hagberg er utdannet diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI.

 • Stian Gabrielsen

  Stian Gabrielsen

  Direktør Komplett Business
  Stian Gabrielsen har vært direktør for Komplett Business siden oktober 2014. Han kom fra stillingen som produkt direktør i ALSO. Før det hadde han 10 år i flere ledende stillinger innen salg og produkt i Torp Computing Group (Itegra og MPX.no). Gabrielsen har utdannelse fra Høgskolen i Agder og Norges Handelshøyskole i Bergen.

 • Frode Hammer

  Frode Hammer

  Direktør Komplett New Units
  Frode Hammer er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han har 19 års erfaring fra grossist- og detaljhandel. Han har hatt ulike lederstillinger, hovedsakelige innen marked og innkjøp, i selskaper som Nycomed AS, Celesio AG / Norsk Medisinaldepot AS og Lifeline Care AS.