• Lars Olav Olaussen

  Lars Olav Olaussen

  Konsernsjef
  Lars Olav Olaussen har vært konsernsjef i Komplett Group siden 2018. Før dette var han senior vice president for forretningsutvikling og salg i Orkla. Olaussen er utdannet siviløkonom fra BI Handelshøyskolen, og har lang erfaring innen salg, strategi og forretningsutvikling. Lars Olav Olaussen har hatt flere lederstillinger i Orkla, Findus, Ringnes og Procter & Gamble.

 • Geir Olav Ryntveit

  Geir Olav Ryntveit

  Finansdirektør
  Geir Olav Ryntveit finansdirektør i Komplett Group fra 1. april 2017. Før dette var han ansatt i PwCs rådgivningsvirksomhet i Vestfold. Geir Olav har mange års erfaring fra lederstillinger i ulike mellomstore og store industrivirksomheter, hvor han har arbeidet innenfor områder som økonomi/finans, forretningsutvikling, strategi og marked. Han er utdannet siviløkonom fra NHH og har i tillegg grunnfag i Sammenliknende Politikk fra Universitetet i Bergen.

 • Jostein Tuhus Sørli

  Jostein Tuhus Sørli

  Utviklingsdirektør
  Jostein Tuhus Sørli har vært utviklingsdirektør i Komplett siden 2013. Han kommer fra stillingen som konsulentsjef i Visma Retail. Før dette hadde han 12 års fartstid i Coop innenfor ulike roller. Sørli er utdannet adjunkt innenfor merkantile fag. Det har gitt han 20 års erfaring i arbeid med forretningsprosesser og IT-støtte.

 • Ingebjørg Tollnes

  Ingebjørg Tollnes

  Kommunikasjonsdirektør
  Ingebjørg Tollnes har vært kommunikasjonsdirektør i Komplett Group siden 2007. Før dette arbeidet hun som markedssjef i Torp Computing Group (Itegra og MPX.no), og som markedssjef i Color Line. Tollnes har utdannelse fra Norsk Hotellhøyskole.

 • Pål Vindegg

  Pål Vindegg

  Rådgiver
  Pål Vindegg startet i Komplett i 2003 og har ansvar for styring og gjennomføring av konsernets utviklingsprosjekter. Vindegg har bachelor i elektronikk fra Gjøvik ingeniørhøyskole, og har siden han kom til Komplett hatt ansvar for drift og utvikling av logistikk og IT-systemer. Han har erfaring fra ledende stillinger i bl.a. Norsk Data, NIT, Adelsten og Kappahl.

 • Live Haukvik

  Live Haukvik

  COO Komplett
  Live Haukvik er COO i Komplett fra  2017. Fra 2012 til 2017 har hun vært CFO i Komplett Group. Hun har lang erfaring som leder på direktørnivå har arbeidet som CEO og CFO i norske, børsnoterte selskaper og er et erfaren styremedlem. Live har en master innen finans fra Université de Fribourg, Sveits, og en master i ledelse fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

 • Stian Gabrielsen

  Stian Gabrielsen

  COO Komplett Business
  Stian Gabrielsen har vært direktør for Komplett Business siden oktober 2014. Han kom fra stillingen som produkt direktør i ALSO. Før det hadde han 10 år i flere ledende stillinger innen salg og produkt i Torp Computing Group (Itegra og MPX.no). Gabrielsen har utdannelse fra Høgskolen i Agder og Norges Handelshøyskole i Bergen.

 • Atle Sjursen

  Atle Sjursen

  COO (konstituert) Webhallen
  Atle Sjursen startet i Komplett konsernet som fungerende CFO/COO for Marked.no i januar 2017. Han har over tjue års leder- og driftserfaring som CEO, CFO, COO fra ulike virksomheter innen varehandel og servicenæringen (Rimi, ICA, Eurest, TOOLS og Polygon). De siste årene för Komplett har han drevet som selsvstendig rådgiver, Interim leder og styrearbeid.